Ogłaszamy open call projektów na rezydencję artystyczno-społeczną w Wolskim Centrum Kultury, która odbędzie się w Warszawie między czerwcem, a wrześniem 2021 roku. Czekamy na zgłoszenia prac z obszaru sztuki, animacji kultury i działań społecznych, skupione na lokalnym kontekście Woli, Osiedla Koło, a także instytucji Wolskiego Centrum Kultury, zbieżne z tytułowym hasłem „Organizm Miejsca”

Zapraszamy artystki i artystów sztuk wizualnych i performatywnych (działające samodzielnie lub w grupach), interdyscyplinarnych badaczy, aktywistki, naukowców, animatorki kultury i działaczy do wzięcia udziału w naborze projektów do tegorocznej rezydencji.

Interesują nas działania skupione wokół refleksji nad organizmem i mechanizmem, jako metaforami dla strategii przetrwania, funkcjonowania i prosperowania. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się projektom osób, których rezydencja będzie uwzględniać działania procesowe, oparte o współpracę międzyludzką i międzygatunkową, z uwzględnieniem działań intermedialnych, perfomatywnych, site-specific, ekologicznych, społecznych, dźwiękowych, wideo, animacyjnych, instalacji, interwencji czy warsztatów.


Mechanizmy ożywione i utopie w praktyce

JAKI JEST RYTM KOŁA?

Okrąg to symbol cykliczności, wiecznego procesu, repetycji, postępu. Koło to jednocześnie pełnia, zamknięta całość, ale również byt hermetyczny – mechanizm zyskujący podmiotowość w kontakcie z tym co na zewnątrz. Pętla tych samych powtarzających się czynności, etapów, cykli. Żywy organizm natomiast to zaskakujący, korespondujący i pulsujący system różnych składowych w ciągłym procesie zmiany.

Osiedla, instytucje oraz inne miejsca, składając się z różnych form mechanizmów i organizmów, odzwierciedlają poprzez nie swój charakter oraz kondycję – od stagnacji i znieruchomienia, przez przebudzenie i transformację, aż po rozkwit pełnego potencjału.

CZY TO MIEJSCE MOŻNA WPRAWIĆ W RUCH?

Czego dowiemy się o instytucji kultury i dzielnicy, które się wzajemnie kohabitują, kiedy zaczniemy je postrzegać jako żyjące i (dys)funkcyjne organizmy? Czy sztuka i działania artystyczne, jako narzędzia do powoływania bytów do życia (animare), regulowania energii i potencjałów (rzeźba społeczna), mogą być w tych obserwacjach sojuszniczkami? A może lepiej służą ujawnianiu tego co na pozór niewidoczne, tego co na dalszym planie (śledztwo artystyczne)?

Działania postartystyczne i aktywistyczne mogą pomóc zrozumieć rzeczywistość, wspierać społeczności, stawiać diagnozy, ujawniać nieuświadomione, wyłaniać na pierwszy plan wtórne schematy i struktury. Czy wysiłki podejmowane przez artystki i działaczy mogą być skuteczne w trwałym zmienianiu świata i lokalnego kontekstu? A może projekty artystyczne wspierają procesy lub je inspirują, nie mając same w sobie mocy sprawczej?

Powyższe pytania wynikają z dociekliwości i chęci poszukiwania rozwiązań dla wyzwań antropocentrycznej rzeczywistości. Na część z nich łatwo udzielić odpowiedzi, inne zachęcają do myślenia i nasuwają kolejne. Wszystkie kierują nas ku przyszłości. Za istotne uważamy kwestionowanie zastanego porządku, ponieważ proces ten uruchamia krytyczną refleksję i prowadzi do zmiany statusu quo. Dopiero wówczas możliwe jest stworzenie innowacyjnych lokalnych praktyk i strategii planetarnej zmiany. Na co się to przełoży – może na działanie?

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY

nabór: 12.05 – 12.06.2021r.
ogłoszenie wyników: 24.06.2021
realizacja: maksymalnie 2 miesiące w okresie lipiec-wrzesień 2021


WARUNKI FINANSOWE

Budżet rezydencji to 10.000 zł brutto
Honorarium wynosi 6.000 zł brutto
Budżet produkcyjny rezydencji to 4.000 zł brutto


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Zgłoszeń dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego

WYPEŁNIJ FORMULARZ

POBIERZ REGULAMINIdentyfikacja wizualna: Agnieszka Saks, Maciej Zawadzki
Animacja 3D: Mateusz Kowalczyk
Kuratorzy rezydencji: Michał Mioduszewski i Ignacy Hryniewicz